Hidrogeologija primjena u graditeljstvu - Andrea Bačani, Tatjana Vlahović - 3.150,18 RSD : Stručna knjižara, Stručna literatra na jednome mestu!
     
 
 
Korpa je prazna, dodajte nešto!
Hidrogeologija primjena u graditeljstvu - Andrea Bačani, Tatjana Vlahović

Hidrogeologija primjena u graditeljstvu - Andrea Bačani, Tatjana Vlahović

3.150,18 RSD

autor: Andrea Bačani, Tatjana Vlahović
broj stranica: 335
godina izdanja: 2012.
vrsta uveza: tvrdi
jezik: hrvatski

Iz Predgovora:

"Hidrogeologija je znanosti koja se bavi izučavanjem podzemne vode, njezinim rasporedom, gibanjem kroz poroznu sredinu (tlo ili stijenu), te njezinim fizikalnim i kemijskim značajkama kao rezultatom interakcije s poroznom sredinom i drugim segmentima okoliša uključivo i čovjeka. Voda ima ne samo veliko teorijsko značenje, ona je bitna i zbog svoje široke primjene. Hidrogeologija, različitim metodama istraživanja, ostvaruje podloge koje omogućuju kompleksno i svestrano sagledavanje i rješavanje problema u građevinarstvu, posebice u području istraživanja, zahvaćanja, iskorištavanja i zaštite podzemnih voda, izvedbi infrastrukturni objekata, održivom razvitku, itd.

Ova je knjiga napisana da bi se studentima građevinarstva pružio udžbenik u kojem su opisana i objašnjena osnovna načela i spoznaje hidrogeologije, drugim riječima ona predstavlja uvod u hidrogeološku struku. Pri tome se pošlo od realne pretpostavke da studentima treba predočiti osnovno hidrogeološko znanje koje je u čvrstoj sprezi s građevinskom praksom i koje će im biti od koristi ne samo tijekom studija nego i poslije, u praksi. Stoga bi knjiga trebala biti i poticaj i putokaz za intenzivnije, svestranije i potpunije stvaranje veza građevinara i hidrogeologa, odnosno za lakše međusobno razmijevanje i komuniciranje ovih dviju struka... "

Autorice


Sadržaj
Predgovor
1. Uvod
2. Voda i njen značaj
 2.1. Ukupna količina i raspored vode na Zemlji
 2.2. Globalna bilanca voda
 2.3. Potrošnja vode i ugroženost zaliha pitke vode
3. Hidrološki ciklus i njegove komponente
 3.1. Hidrološki ciklus
 3.2. Oborina
 3.3. Otjecanje
 3.4. Infiltracija
 3.5. Evapotranspiracija
4. Tok podzemne vode
 4.1. Poroznost
 4.2. Propusnost
 4.3. Tipovi vodonosnih slojeva
 4.4. Vrste gibanja podzemnih voda
 4.5. Darcyjev zakon
 4.6. Granice valjanosti Darcyjevog zakona
 4.7. Potencijal
 4.8. Hidraulički gradijent
 4.9. Hidraulička vodljivost
 4.10. Transmisivnost
       4.11. Dupuitova aproksimacija
       4.12. Riješeni zadaci uz poglavlje 4 
5. Elastične značajke vodonosnog sloja i jednadžbe toka
 5.1. Uskladištenje (Storage)
 5.2. Specifično opuštanje
 5.3. Jednadžbe toka podzemne vode
6. Hidrauličko testiranje, metode i primjena
 6.1. Općenito o pokusnom crpljenju
 6.2. Izbor hidrogeološkog modela
 6.3. Određivanje hidrogeoloških parametara zatvorenog 
 vodonosnog sloja
 6.4. Određivanje hidrogeoloških parametara 
 poluzatvorenog vodonosnog sloja
 6.5. Određivanje hidrogeoloških parametara  otvorenog vodonosnog sloja
 6.6. Princip superpozicije
 6.7. Određivanje parametara zdenca
 6.8. Ograničeni vodonosni slojevi
 6.9. Zadaci uz poglavlje 6
7. Hidrogeologija krša
 7.1. Općenito o kršu
 7.2. Morfološki oblici
 7.3. Hidrogeološki oblici
 7.4. Podjela krša u Hrvatskoj
 7.5. Teorije o kretanju vode u kršu
 7.6. Kretanje vode u kršu
 7.7. Hidrogeološke značajke krša
 7.8. Valjanost Darcyjevog zakona u kršu
 7.9. Granica slatke i slane vode u priobalju
       7.10. Analiza hidrograma izvora i procjena obnavljanja zaliha podzemnih voda
8. Hidrokemija
 8.1. Uvod
 8.2. Fizikalno-kemijske značajke i sastav podzemne vode
 8.3. Procesi i faktori stvaranja kemijskog sastava podzemnih voda
 8.4. Osnovni pokazatelji kemijskog sastava podzemnih voda
 8.5. Analize podzemnih voda i oblici prikazivanja kemijskog sastava
 8.6. Agresivnost vode
 8.7. Karakteristični koeficijenti
 8.8. Klasifikacija podzemnih voda
 8.9. Voda za piće
       8.10. Riješeni zadaci uz poglavlje 8
9. Onečišćenje podzemne vode
 9.1. Uvod
 9.2. Vrste onečišćenja podzemne vode
 9.3. Mehanizam onečišćenja podzemnih voda
 9.4. Najčešći izvori onečišćenja podzemne vode
10. Zaštita podzemnih voda
 10.1. Uvod
 10.2. Zaštita podzemnih voda u priljevnim područjima
 crpilišta odnosno izvorišta 
11. Hidrogeološka istraživanja u građevinarstvu
 11.1. Uvod
 11.2. Metode hidrogeoloških istraživanja
 11.3. Hidrogeološka istraživanja za potrebe zaštite 
 podzemnih voda
 11.4. Hidrogeološka istraživanja za potrebe isušivanja
 temeljnih iskopa (građevinskih jama u svrhu izvedbe
 temelja) 
 11.5. Hidrogeološka istraživanja za vodoopskrbu naselja i
 industrije
 11.6. Hidrogeološka istraživanja za navodnjavanje
 11.7. Hidrogeološka istraživanja za gradnju stambenih i 
 industrijskih kompleksa
 11.8. Hidrogeološka istraživanja za gradnju prometnica
 11.9. Hidrogeološka istraživanja za gradnju mostova
 11.10. Hidrogeološka istraživanja kod gradnje tunela i 
 podzemnih objekata
 11.11. Hidrogeološka istraživanja za izgradnju hidrotehničkih
 građevina
 11.12. Hidrogeološka istraživanja kod klizišta
Literatura
Kazalo pojmova
Tablica fiziklanih veličinaNovo za October

LES PARCS NATIONAUX DE LA CROATIE
LES PARCS NATIONAUX DE LA CROATIE
5.329,05 RSD  5.062,60 RSD
Popust: 5%
PARCHI NAZIONALI DELLA CROAZIA
PARCHI NAZIONALI DELLA CROAZIA
5.329,05 RSD  5.062,60 RSD
Popust: 5%
Flora Medvednice - Nikolić, Kovačić
Flora Medvednice - Nikolić, Kovačić
3.656,83 RSD  3.491,45 RSD
Popust: 5%
HRVATSKI NACIONALNI PARKOVI
HRVATSKI NACIONALNI PARKOVI
4.594,01 RSD  4.364,31 RSD
Popust: 5%
POSTANAK VRSTA
POSTANAK VRSTA
3.307,69 RSD  3.142,30 RSD
Popust: 5%
PTICE TU OKO NAS
PTICE TU OKO NAS
1.635,47 RSD  1.553,70 RSD
Popust: 5%
OPĆA ZOOLOGIJA
OPĆA ZOOLOGIJA
3.105,55 RSD  2.950,27 RSD
Popust: 5%
PRIRODOSLOVLJE
PRIRODOSLOVLJE
4.208,12 RSD  3.997,71 RSD
Popust: 5%
Fitoplankton u ekološkom sustavu mora - Damir Viličić
Fitoplankton u ekološkom sustavu mora - Damir Viličić
2.205,13 RSD  2.094,87 RSD
Popust: 5%
OSNOVE BILJNE VIROLOGIJE
OSNOVE BILJNE VIROLOGIJE
2.572,65 RSD  2.444,01 RSD
Popust: 5%
KULTURA BILJNIH STANICA I TKIVA - SIBILA JELASKA
KULTURA BILJNIH STANICA I TKIVA - SIBILA JELASKA
918,80 RSD  872,86 RSD
Popust: 5%