Geomorfologija dubrovačkoga primorja i geološko vrjednovanje rel - 4.364,31 RSD : Stručna knjižara, Stručna literatra na jednome mestu!
     
 
 
Korpa je prazna, dodajte nešto!
Geomorfologija dubrovačkoga primorja i geološko vrjednovanje rel

Geomorfologija dubrovačkoga primorja i geološko vrjednovanje rel

4.594,01 RSD  4.364,31 RSD
Popust: 5%

autor: Mirko Šundov
broj stranica: 180
godina izdanja: 2004.
vrsta uveza: tvrdi
dimenzije knjige širina i visina: 17x24 cm
jezik: hrvatski

Autor je ovu znanstvenu monografiju suvremeno koncipirao u dva logična poglavlja/dijela: U prvom dijelu je obradio reljef Dubrovačkoga primorja metodama kompleksnog geomorfološkoga i hidromorfološkoga kartiranja. U drugom dijelu je prema geomorfološkom kriteriju učinjeno geoekološko vrjednovanje reljefa Dubrovačkoga primorja, posebice za potrebe turizma i rekreacije. Djelo je rezultat višegodišnjega terenskog istraživanja. Po prvi puta se prikazuje detaljna geomorfološka karta Dubrovnika i okolice u mjerilu 1: 25.000, a dobiveni rezultati su od izuzetnoga značenja za funkcionalnu prostornu organizaciju života toga kraja i temelj su za buduće planiranje daljnjega razvoja turističkih aktivnosti. Od posebne je važnosti i priložena geomorfološka karta, karta geoekoloških evaluacija i kartografski i fotodokumentacijski materijal.

Dodaj u korpu:Novo za February