Financijski menadžment - 4.502,13 RSD : Stručna knjižara, Stručna literatra na jednome mestu!
     
 
 
Korpa je prazna, dodajte nešto!
Financijski menadžment

Financijski menadžment

4.502,13 RSD

autor: Prof. dr. sc. Ljiljana VIDUČIĆ
broj stranica: 580
godina izdanja: 2011
vrsta uveza:
dimenzije knjige širina i visina:
jezik: hrvatski

Pred Vama je sedmo izdanje knjige Financijski menadžment. Knjiga se koristi kao udžbenik na prediplomskim studijima Ekonomskog fakulteta u Splitu, Odjelu za ekonomiju u Puli Sveučilišta u Rijeci, Veleučilištu Vern u Zagrebu, te na specijalističkim poslijediplomskim studijima Ekonomskog fakulteta u Zagrebu. Pored toga koristi se i na diplomskim i poslijediplomskim studijima na Ekonomskom fakultetu u Splitu. Knjiga Financijski menadžment je naišla je na dobar prijem u znanstvenoj i stručnoj javnosti, među praktičarima i studentima. Te pohvale i priznanja bile su poticaj da ovo izdanje dođe u Vaše ruke.
Vladanje konceptima, teorijama i tehnikama financijskog menadžmenta uvjet je profitabilnog poslovanja i opstanka/razvitka poslovnih subjekata i gospodarstva u cjelini. Knjiga Financijski menadžment nastoji ovo kompleksno područje financija iznijeti na način koji omogućuje stjecanje suvremenih znanja i razumijevanje financijskih problema kombinacijom teorijskih spoznaja i praktičnih motrišta. Namjera joj je pružiti relevantna, sustavna, učinkovita i aktualna znanja iz financijskog menadžmenta, kako studentima koji će ih moći primijeniti praksi, tako i stručnjacima iz prakse koji su suočeni za izazovom stjecanja novih znanja i upoznavanja suvremenih tehnika u cilju razvoja svoje karijere.

 

Sadržaj
    DIO I: CILJ POSLOVANJA i DETERMINANTE VRIJEDNOSTI      
    POGLAVLJE 1. CILJ POSLOVANJA I OBLICI POSLOVNOG ORGANIZIRANJA     3
    1. FINANCIJSKI MENADŽMENT     3
    2. FINANCIJSKI MENADŽMENT I TIJEK GOTOVINE     4
    3. FINANCIJSKI MENADŽMENT I STVARANJE KONKURENTNIH PREDNOSTI     6
    4. OBLICI ORGANIZIRANJA POSLOVNIH SUBJEKATA I CILJEVI POSLOVANJA     9
    POGLAVLJE 2. KONCEPT VREMENSKE VRIJEDNOSTI NOVCA     26
    1. DISKONTIRANJE I UKAMAĆIVANJE     26
    2. IZNALAŽENJE BUDUĆE VRIJEDNOSTI     28
    3. IZRAČUN SADAŠNJE VRIJEDNOSTI     35
    4. VREMENSKA VRIJEDNOST VIŠESTRUKIH GOTOVINSKIH TIJEKOVA     39
    5. IZRAČUN NEPOZNATIH VARIJABLI     53
    POGLAVLJE 3. RIZIK, POVRAT I MODEL ZA ODREĐIVANJE CIJENE ULOŽENOG KAPITALA (CAPM)     65
    1. RIZIK I FINANCIJSKI MENADŽMENT     65
    2. RIZIK VRIJEDNOSNICE I NJEGOVO MJERENJE     66
    3. RIZIK I POVRAT PORTFELJA     74
    DIO II: FINANCIJSKA TRŽIŠTA I VREDNOVANJE      
    POGLAVLJE 4. FINANCIJSKO OKRUŽJE PODUZEĆA     103
    1. FINANCIJSKI SUSTAV U GOSPODARSTVU     103
    2. FINANCIJSKA TRŽIŠTA - POJAM I ULOGA     107
    POGLAVLJE 5. VREDNOVANJE I FINANCIJSKI MENADŽMENT     123
    1. FUNDAMENTALNA ANALIZA     123
    2. TEHNIČKA ANALIZA I INVESTICIJSKI SUSTAVI     154
    DIO III: DUGOROČNE FINANCIJSKE ODLUKE      
    POGLAVLJE 6. DONOŠENJE ODLUKA O FINANCIRANJU     163
    1. ODLUKE O FINANCIRANJU     163
    2. EFIKASNOST FINANCIJSKIH TRŽIŠTA     164
    3. POUKE KONCEPTA EFIKASNOG TRŽIŠTA ZA FINANCIJSKI MENADŽMENT     168
    4. FINANCIRANJE IZ DUGOROČNIH IZVORA     169
    POGLAVLJE 7. STRUKTURA KAPITALA I POLITIKA DIVIDENDI     215
    1. STRUKTURA KAPITALA     215
    2. REZULTATI EMPIRIJSKIH ISTRAŽIVANJA     226
    3. POLITIKA STRUKTURE KAPITALA     228
    4. TEORIJE I KONCEPTI O POLITICI DIVIDENDI     239
    5. PRAKTIČNI ASPEKTI DIVIDENDI     246
    6. DEFINIRANJE POLITIKE DIVIDENDI     252
    DIO IV: DUGOROČNE INVESTICIJSKE ODLUKE      
    POGLAVLJE 8. PLANIRANJE KAPITALNIH ULAGANJA     263
    1. KAPITALNA ULAGANJA - SVRHA, PROCES I KLASIFIKACIJA     263
    2. METODE ZA PROCJENU KAPITALNIH ULAGANJA     268
    3. PROCJENA GOTOVINSKIH TIJEKOVA PROJEKTA     281
    4. KAPITALNA ULAGANJA I REALNE OPCIJE     287
    POGLAVLJE 9. PROCJENA RIZIKA INVESTICIJSKIH PROJEKATA     294
    1. RIZIK, POVRAT I KAPITALNO PRORAČUNAVANJE     294
    2. PROCJENA RIZIČNIH PROJEKATA     298
    3. POLITIKA RESPEKTIRANJA RIZIKA KOD INVESTICIJSKIH PROJEKATA     306
    4. PRAKTIČNI PROBLEMI U PROCJENI KAPITALNIH ULAGANJA     312
    DIO V: FINANCIJSKA ANALIZA I KRATOROČNI FINANCIJSKI MENADŽMENT      
    POGLAVLJE 10. KRATKOROČNI FINANCIJSKI MENADŽMENT     321
    1. MENADŽMENT RADNOG KAPITALA     321
    2. KRATKOROČNI IZVORI FINANCIRANJA     328
    3. MENADŽMENT GOTOVINE     337
    4. MENADŽMENT POTRAŽIVANJA     348
    5. MENADŽMENT ZALIHA     361
    POGLAVLJE 11. FINANCIJSKA ANALIZA I PLANIRANJE     374
    1. IZVORI FINANCIJSKIH INFORMACIJA I NJIHOVA UPOTREBA     374
    2. TEMELJNA FINANCIJSKA IZVJEŠĆA     375
    3. KORISNICI, SVRHA I METODE ANALIZE FINANCIJSKIH IZVJEŠĆA     385
    4. FINANCIJSKO PLANIRANJE     412
    DIO VI: MEĐUNARODNI FINANCIJSKI MENADŽMENT      
    POGLAVLJE 12. DEVIZNI TEČAJ I UPRAVLJANJE VALUTNOM IZLOŽENOŠĆU     429
    1. DEVIZNA TRŽIŠTA     429
    2. DEVIZNI TEČAJ     435
    3. UPRAVLJANJE VALUTNOM IZLOŽENOŠĆU     441
    POGLAVLJE 13. FINANCIRANJE I INVESTIRANJE U MEĐUNARODNOJ PERSPEKTIVI     456
    1. FINANCIRANJE NA MEĐUNARODNIM I STRANIM TRŽIŠTIMA NOVCA I KAPITALA     456
    2. IZVORI FINANCIRANJA I TROŠAK KAPITALA     465
    3. PLANIRANJE KAPITALNIH ULAGANJA U INOZEMSTVU     467
    POGLAVLJE 14. MALA I SREDNJA PODUZEĆA     478
    1. SPECIFIČNOSTI SEKTORA MALIH I SREDNJIH PODUZEĆA (SME SEKTORA)     478
    2. PRISTUP FINANCIRANJU – OGRANIČENJE RASTA I OSNIVANJA MALIH I SREDNJIH PODUZEĆA     480
    3. FINANCIRANJE SME U EUROPSKOJ UNIJI     481
    4. FINANCIRANJE SME U HRVATSKOJ     487
    POJMOVNIK     498Novo za February

Medicina za pomorce
Medicina za pomorce
3.675,21 RSD  3.491,45 RSD
Popust: 5%
Medicinska etika
Medicinska etika
2.756,41 RSD  2.618,59 RSD
Popust: 5%
Medicinska sociologija
Medicinska sociologija
2.756,41 RSD  2.618,59 RSD
Popust: 5%
Pokusni modeli u biomedicini
Pokusni modeli u biomedicini
3.675,21 RSD  3.491,45 RSD
Popust: 5%
Principles of research in medicine
Principles of research in medicine
2.297,01 RSD  2.182,16 RSD
Popust: 5%
Prva pomoć - doktrina i praksa
Prva pomoć - doktrina i praksa
7.350,42 RSD  6.982,90 RSD
Popust: 5%
Telemedicina u Hrvatskoj
Telemedicina u Hrvatskoj
3.675,21 RSD  3.491,45 RSD
Popust: 5%
Tragovima znanja u budućnost
Tragovima znanja u budućnost
5.512,81 RSD  5.237,17 RSD
Popust: 5%
Umijeće medicinske nastave
Umijeće medicinske nastave
4.594,01 RSD  4.364,31 RSD
Popust: 5%
Uvod u znanstveni rad u medicini, 4. izdanje
Uvod u znanstveni rad u medicini, 4. izdanje
2.297,01 RSD  2.182,16 RSD
Popust: 5%
Znanost - najveća avantura i izazov ljudskoga roda
Znanost - najveća avantura i izazov ljudskoga roda
4.594,01 RSD  4.364,31 RSD
Popust: 5%
Cjelokupan trening za mlade pobjednike - Tudor O. Bompa, PhD
Cjelokupan trening za mlade pobjednike - Tudor O. Bompa, PhD
2.848,29 RSD  2.701,28 RSD
Popust: 5%
Nauka i praksa u treningu snage
Nauka i praksa u treningu snage
1.599,00 RSD  1.439,10 RSD
Popust: 10%