Ekohidrologija - vodnih resursa i otvorenih vodotoka - autor: Ognjen Bonacci - 7.000,40 RSD : Stručna knjižara, Stručna literatra na jednome mestu!
     
 
 
Korpa je prazna, dodajte nešto!
Ekohidrologija - vodnih resursa i otvorenih vodotoka - autor: Ognjen Bonacci

Ekohidrologija - vodnih resursa i otvorenih vodotoka - autor: Ognjen Bonacci

7.000,40 RSD

autor: Ognjen Bonacci
broj stranica: 487
godina izdanja: 2003.
vrsta uveza: tvrdi uvez
dimenzije knjige širina i visina:15.2cm x 21cm
jezik: hrvatski

Glavna poglavlja iz Sadržaja knjige:
Zahvala
Predgovor
1. Veza hidrologije i ekologije
 1.1. Potreba interdisciplinarnih pristupa i rješenja
 1.2. Koncept održivog razvoja
 1.3. Sinteza Newtonovih i Darwinovih pogleda na svijet
 1.4. Ekohidrologija
 1.5. Prirodna staništa i pritisak na njih
2. Elementi hidrologije i vodnih resursa bitni za ekologiju i 
 zaštitu okoliša
 2.1. Integracijska uloga hidrološkog ciklusa
 2.2. Globalna promjena klime
 2.3. Poplave, plavljena i vlažna područja
 2.4. Suhoća, suše i suha područja
3. Otvoreni vodotoci mjesta suradnje hidrologije, 
 ekologije i biologije
 3.1. Otvoreni vodotoci razmatrani kao dio ekosustava
 3.2. Hidrološka i morfološka svojstva otvorenih vodotoka
 3.3. Biološka i ekološka svojstva otvorenih vodotoka
 3.4. Utjecaj priobalne vegetacije na hidrološke procese
4. Upravljanje otvorenim vodotocima u novim uvjetima
 4.1. Integralni pristup
 4.2. Utjecaj hidrotehničkih radova i objekata
 4.3. Oporavak vodotoka
5. Potrebe okoliša za vodom iz otvorenih vodotoka
 5.1. Principi i problemi određivanja ekološki prihvatljivih 
 protoka (EPP)
 5.2. Metode određivanja EPP-a
Dodatak
Literatura
Kratice
Kazalo pojmova
Sponzori

Iz Predgovora knjige:
"... U odnosu čovjek-okoliš mnogo je toga nepoznato, mnogo se stvari samo naslućuje, a brojne istine tek trebaju biti otkrivene. U tome smislu hidrologija je u posljednjih dvadesetak godina napravila velike iskorake. Najveći iskorak je urađen onda kada je ona definitivno shvatila i aktivno započela suradnju sa svim znanstvenim disciplinama i svim ljudskim djelatnostima za koje je pretpostavila da mogu biti od koristi za rješavanje problema na relaciji voda-okoliš.
Riječ je o uzbudljivom i mukotrpnom pionirskom putu, pravom hodu po mukama. Prvo treba naučiti mnogo toga iz drugih struka, a potom ta saznanja pokušati primijeniti u svojoj struci, te zatim ta rješenja ponuditi ostalim sudionicima u procesu. Na tom putu nerijetko se spotičemo prvo o svoje neznanje, a potom i o nerazumijevanje onih s kojima bi željeli i trebali usko surađivati.
Upravo u takvom svjetlu treba gledati i na ovu knjigu. Napisao ju je hidrolog i inženjer s namjerom da pruži ruku suradnje biolozima, ekolozima, zaštitarima okoliša, geografima, poljoprivrednicima, šumarima, javnosti, zakonodavcima, političarima, novinarima, jednom riječju apsolutno svima koji žele i mogu pridonijeti procesu popravljanja sve težeg i bezizglednijeg stanja na relaciji voda-čovjek-okoliš.
... Uvjeren sam da će sadržaj i ideje iznesene u knjizi pomoći važnim procesima interdisciplinarne suradnje, posebno u prostorima naše malu i još uvijek, s gledišta okoliša i voda, čiste domovine.
Autor
Detaljnije, sadržaj i nekoliko stranica...  

Dodaj u korpu: