Dizajniranje organizacije - 7.074,78 RSD : Stručna knjižara, Stručna literatra na jednome mestu!
     
 
 
Korpa je prazna, dodajte nešto!
Dizajniranje organizacije

Dizajniranje organizacije

7.074,78 RSD

autor: prof. dr. sc. Pere Sikavica, profesor na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu;dr. sc. Tomislav Hernaus, Katedra za organizaciju i menadžment Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
broj stranica: 688
godina izdanja: 2011
vrsta uveza: tvrdi
dimenzije knjige širina i visina: 20x25 cm
jezik: hrvatski

Pred Vama je knjiga koja pokušava dati odgovore i ponuditi bolje razumijevanje svih relevantnih pitanja dizajniranja organizacije. Usredotočena je kako na praksu dizajniranja organizacije u širem smislu, tako isto i na organizacijske strukture, poslovne procese i poslove u užem smislu. Na taj način ukazuje se na sve veću složenost organizacije, naglašava se potreba za promatranjem organizacijskih rješenja na različitim razinama organizacije te daju ideje i preporuke za uspješnu organizaciju poslovanja. Iako, tradicionalno, menadžeri nisu posvećivali značajniju pozornost problematici organizacijskog dizajna, u posljednje vrijeme problemi dizajniranja organizacije i racionalizacije poslovanja sve više zaokupljaju njihovu pozornost, a u središtu su interesa i teoretičara i projektanata organizacije te konzultanata. Zbog procesa globalizacije, snažnog tehnološkog razvoja, sve izraženije konkurencije, pomicanja granica organizacije i ostalih trendova, koji poslovnu okolinu čine sve više nesigurnom i nestabilnom, uočeno je da su brojne prilike sadržane unutar poduzeća rezultat njihovog kvalitetnog organizacijskog rješenja. Na organizacijski dizajn sve se više gleda kao na izvor konkurentske prednosti koji potiće razvoj različitih organizacijskih sposobnosti i pruža brojne koristi. Da bi se izbjegla organizacijska rješenja s prevelikim brojem hijerarhijskih razina, redundantnim funkcijama i poslovima, sporim i neefikasnim poslovnim procesima ili nejasnim ulogama i zadacima, potrebno je neprestano razmišljati o osnovnim konceptima i razvijati vještine dizajniranja organizacije. Pritom je nužno nadopuniti tzv. vertikalni pogled na organizaciju, koji je usredotočen na organizacijsku strukturu, s horizontalnim pogledom na organizaciju u kojemu se veća pozornost pridaje procesnom pristupu organizaciji. To znači da osnovni izazov za suvremene organizacije predstavlja upravo dvojba kako dizajnirati strukture i procese koji će potaknuti integraciju posla koji obavljaju pojedinci s različitim znanjima, vještinama i kompetencijama. Prepoznajući važnost vertikalnog i horizontalnog pristupa dizajniranju organizacije, u knjizi integriramo strukture i procese, odnosno analiziramo interpolaciju poslovnih procesa u organizacijske strukture, da bismo time pojedincima i timovima unutar organizacije dodijelili odgovarajuće poslove, tj. uloge i radne zadatke. Otuda i podnaslov knjige strukture, procesi, VI poslovi, čime se želi naglasiti jedinstvo i međuovisnost strukture, procesa i poslova svake organizacije. Tako složeno gradivo strukturirano je i prikazano u četiri poglavlja. U prvom poglavlju, Osnove dizajniranja organizacije, obrađena su sva relevantna pitanja dizajniranja organizacije. Predstavljen je široki okvir unutar kojega je moguće promatrati praksu dizajniranja na različitim razinama. Drugo poglavlje, Dizajniranje organizacijske strukture, sadržava iscrpnu razradu svih mogućih vrsta organizacijskih struktura, kako birokratskih, tako još i više organskih, koje su osobito karakteristične za današnje vrijeme. Organizacijske strukture prikazane su kao skelet organizacije, unutar kojeg se smještaju poslovni procesi i poslovi kojima se ostvaruju prethodno navedeni procesi, a samim time i funkcija cilja svake organizacije. Prva dva poglavlja knjige predstavljaju ekstenziju iste materije, objavljene u knjizi Pere Sikavice „Organizacija“, gdje je ta materija prikazana u znatno kraćem opsegu na razini potreba studenata II. godine preddiplomskog studija. S obzirom da je ova knjiga namijenjena za predmet „Dizajniranje organizacije“, koji predstavlja višu razinu znanja iz ovog područja, a kojeg slušaju studenti diplomskog studija, razumljivo je da su ta dva poglavlja znatno proširena i upotpunjena novim spoznajama, u odnosu na 4. poglavlje u knjizi „Organizacija“. Ovaj tekst je gotovo za 70% opsežniji od iste materije u prethodno navedenoj knjizi. U trećem poglavlju, Dizajniranje poslovnih procesa, naglasak je stavljen na problematiku oblikovanja i upravljanja poslovnim procesima. Kroz naglašavanje strateške važnosti i utjecaja poslovnih procesa na provedbu strategije, objašnjena je uloga koju poslovni procesi imaju u suvremenim organizacijama, povezan je tehnički i socijalni aspekt poslovnih procesa te su ponuđeni brojni savjeti za njihovu optimizaciju. Ovo poglavlje predstavlja nastavak i daljnju razradu pojedinih tema prikazanih u knjizi „Upravljanje poslovnim procesima: organizacijski i informacijski pristup“ autora Vesne Bosilj Vukšić, Tomislava Hernausa i Andreja Kovačiča. Time se otvara novo područje izučavanja prakse dizajniranja poslovnih procesa. Konačno, u četvrtom poglavlju, Dizajniranje posla, naglasak je stavljen na pojedinca i na analizu, oblikovanje i sistematizaciju posla koji on obavlja unutar organizacije. Riječ je o dugi niz godina zanemarivanom aspektu dizajniranja organizacije, koje je ključno za postizanje boljih poslovnih rezultata. Sadržaj ove knjige u velikoj se mjeri podudara s nastavnim programom predmeta „Dizajniranje organizacije“ i „Upravljanje poslovnim procesima“ VII koje izvodimo na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Iako je knjiga ponajprije namijenjena studentima Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, kao osnovna literatura za navedene predmete, ona može korisno poslužiti i studentima na drugim ekonomskim fakultetima u Republici Hrvatskoj, i to ne samo studentima ekonomskih već i drugih fakulteta, ponajprije, tehničkih, na kojima se također izučava, odnosno studira problematika dizajniranja organizacije. Vjerujemo da će biti primjenjiva u dizajniranju organizacije svake organizacije, bez obzira na djelatnost kojom se ta organizacija bavi te korisna menadžerima, konzultantima, projektantima organizacije i analitičarima posla. Završavajući ovaj predgovor, predajući rukopis u tisak, željeli bismo zahvaliti recenzentima na nizu korisnih sugestija, urednici, lektorici i grafičkom uredniku na brizi da knjiga bude što jasnija, preglednija i atraktivnija čitateljima, kao i nakladniku koji je prepoznao važnost materije ove knjige te ju je tiskao. Posebice smo zahvalni našim suprugama, Mariji i Ani, koje ne samo da su pokazale razumijevanje, već su nam bile velika podrška i nadahnuće tijekom dugotrajnog procesa pisanja. Unaprijed zahvaljujemo i svim budućim čitateljima na možebitnim primjedbama i prijedlozima, koje ćemo uvrstiti u moguća nova izdanja ove knjige. Dok zahvalnost pripada mnogima, odgovornost za sve napisano samo je naša.