Carinsko i devizno poslovanje - 5.053,41 RSD : Stručna knjižara, Stručna literatra na jednome mestu!
     
 
 
Korpa je prazna, dodajte nešto!
Carinsko i devizno poslovanje

Carinsko i devizno poslovanje

5.053,41 RSD

autor: Melita Buljan, Slavica Pezer Blečić, Dinko Lukač
broj stranica:
godina izdanja: 2010.
vrsta uveza:
dimenzije knjige (širina i visina):
jezik: hrvatski


AKTUALNOSTI U EU I HRVATSKOM CARINSKOM POSLOVANJU

1.Uvođenje sigurnosnih mjera u EU propise

2.Modernizirani Carinski zakon Zajednice

3.Uvođenje sigurnosnih mjera u hrvatske carinske propise

4.Uvođenje statusa AEO

5.Statusi ovlaštenoga primatelja i pošiljatelja

NOVOSTI U DEVIZNOM ZAKONODAVSTVU

1.Kronološki prikaz promjena ZDP-a

2.Predmet aktualnih izmjena i dopuna ZDP-a

PDV I CARINA PRI UVOZU I IZVOZU DOBARA

1.PDV pri uvozu dobara

2.PDV kod izvoza dobara

3.Poslovi posredovanja u trgovini s inozemstvom

PRILOG

PRAVILNIK O POREZU NA DODANU VRIJEDNOST

Dodaj u korpu: