AKTUALNOSTI UPRAVNE PRAKSE I UPRAVNOG SUDOVANJA - 2010. - 1.837,60 RSD : Stručna knjižara, Stručna literatra na jednome mestu!
     
 
 
Korpa je prazna, dodajte nešto!
AKTUALNOSTI UPRAVNE PRAKSE I UPRAVNOG SUDOVANJA - 2010.

AKTUALNOSTI UPRAVNE PRAKSE I UPRAVNOG SUDOVANJA - 2010.

2.756,41 RSD  1.837,60 RSD
Popust: 33%

autor:
broj stranica: 438
godina izdanja: 2010
vrsta uveza:
dimenzije knjige širina i visina:
jezik: hrvatski

Zbornik sadrži radove koji se, prije svega, odnose na provedbu Zakona o općem upravnom postupku, koji se primjenjuje od 1. siječnja 2010. godine, te teme vezane za dosadašnji Zakon o upravnim sporovima kao i novi Zakon istog naslova koji stupa na snagu 1. siječnja 2012. Uz institute Zakona o općem upravnom postupku, razmatraju se i aktualne teme iz svakodnevnog sudovanja Upravnog suda RH.
Raznolikosti sadržaja Zbornika pridonosi obilje sudske prakse Upravnog suda Republike Hrvatske, što će zasigurno biti korisno svima koji primjenjuju opći upravni postupak.

SADRŽAJ:

NOVO TERITORIJALNO USTROJSTVO REPUBLIKE HRVATSKE
Vladimir Šeks, dipl. iur.

POVEZANOST ZAKONODAVNE, UPRAVNE I SUDSKE PRAKSE - ODABRANI PRIMJERI UPRAVNOG PRAVA
mr. sc. Zoran Pičuljan

AKTUALNI PROBLEMI U PROVEDBI ZAKONA O OPĆEM UPRAVNOM POSTUPKU
doc. dr. sc. Dario Đerđa

ZAKON O OPĆEM UPRAVNOM POSTUPKU I DRUGAČIJE UREĐIVANJE POSTUPOVNIH PITANJA
Dunja Jurić-Knežević, dipl. iur.

PRIMJENA PODZAKONSKIH PROPISA U UPRAVNOM POSTUPKU
Marina Kosović-Marković, dipl. iur.

ZAŠTITA SUBJEKTIVNIH PRAVA U UPRAVNOM SPORU
mr. sc. Inga Vezmar-Barlek

STRANKE U UPRAVNOM SPORU U POREZNIM STVARIMA - Prema novijoj praksi Upravnog suda Republike Hrvatske
mr. sc. Marija Kriletić, dipl. iur.

ODREĐIVANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA KOJE SLUŽI POTREBAMA ZGRADE
Božo Gagro, dipl. iur.

POREZNI NADZOR PREMA OPĆEM POREZNOM ZAKONU
prof. dr. sc. Nikola Mijatović

ZAKON O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA - PROVOĐENJE I PRIMJENA
mr. sc. Mirjana Juričić

OSVRT NA ZAKON O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA
Senka Orlić-Zaninović, dipl. iur.

KONVALIDACIJA STAŽA
Miljenka Pajalić, dipl. iur.

OBRAZLOŽENJE UPRAVNOG RJEŠENJA
Tamara Bogdanović, dipl. iur.

SUDSKA PRAKSA U PRIMJENI AZILNOG PRAVA
Meri Dominis Herman, dipl. iur.

PDV - PRAVO NA ODBITAK PRETPOREZA PREMA PRAKSI UPRAVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE
Jadranka Jelić, dipl. iur.

PREMJEŠTAJ DRŽAVNIH SLUŽBENIKA PREMA ZAKONU O DRŽAVNIM SLUŽBENICIMA I POSEBNIM PROPISIMA
Sanda Jeromela Kurick, dipl. iur.

PRISILNA NAPLATA POREZA
(ovrha na temelju vjerodostojne isprave)
Mislav Kolakušić, dipl. iur.

KOLEKTIVNI UGOVORI U DRŽAVNOJ SLUŽBI - Praksa Upravnog suda Republike Hrvatske
Veseljka Kos, dipl. iur.

OVLAŠTENJE ZA IZGRADNJU PRISTUPNE PROMETNICE
Ljerka Morović Pavić, dipl. iur.

OSTVARIVANJE PRAVA IZ MIROVINSKOG
OSIGURANJA NA TEMELJU MIROVINSKOG STAŽA
Andrea Pejković Rabi, dipl. iur.

SPOMENIČKA RENTA
Jasna Peroš Nikolić, dipl. iur.

PRAVNA ZAŠTITA OBALNOG PODRUČJA MORA
Kristina Senjak, dipl. iur.

ZAŠTITA TRŽIŠNOG NATJECANJA U PRAKSI UPRAVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE
Biserka Špoljar, dipl. iur.Novo za January

Autocestom zdravlja
Autocestom zdravlja
2.572,65 RSD  2.444,01 RSD
Popust: 5%
Valuta budućnosti
Valuta budućnosti
3.123,93 RSD  2.958,54 RSD
Popust: 5%
Da ili Ne
Da ili Ne
1.837,60 RSD  1.745,72 RSD
Popust: 5%
Umijeće uvjeravanja
Umijeće uvjeravanja
4.042,73 RSD  3.840,59 RSD
Popust: 5%
Vođa za 360 stupnjeva
Vođa za 360 stupnjeva
4.594,01 RSD  4.355,12 RSD
Popust: 5%
Posao snova
Posao snova
2.572,65 RSD  2.444,01 RSD
Popust: 5%
U potrazi za profitom
U potrazi za profitom
3.123,93 RSD  2.958,54 RSD
Popust: 5%
Idealan život
Idealan život
2.021,37 RSD  1.911,11 RSD
Popust: 5%
Tajna
Tajna
2.756,41 RSD  2.609,40 RSD
Popust: 5%
Imate li vremena za uspjeh?
Imate li vremena za uspjeh?
1.837,60 RSD  1.745,72 RSD
Popust: 5%
Osobnost plus za parove
Osobnost plus za parove
2.940,17 RSD  2.793,16 RSD
Popust: 5%
Kako upropastiti prodaju
Kako upropastiti prodaju
3.307,69 RSD  3.142,30 RSD
Popust: 5%
Pozitivan naboj
Pozitivan naboj
2.756,41 RSD  2.609,40 RSD
Popust: 5%
Cijena dobre prilike
Cijena dobre prilike
2.572,65 RSD  2.444,01 RSD
Popust: 5%
Provjerite svoju emocionalnu inteligenciju
Provjerite svoju emocionalnu inteligenciju
2.297,01 RSD  2.186,75 RSD
Popust: 5%