Aktualnosti u primjeni novog Zakona o općem upravnom postupku - Dario Đerđa, Božo Gagro, Boris Ljuba - 857,55 RSD : Stručna knjižara, Stručna literatra na jednome mestu!
     
 
 
Korpa je prazna, dodajte nešto!
Aktualnosti u primjeni novog Zakona o općem upravnom postupku - Dario Đerđa, Božo Gagro, Boris Ljuba

Aktualnosti u primjeni novog Zakona o općem upravnom postupku - Dario Đerđa, Božo Gagro, Boris Ljuba

857,55 RSD

autor: Dario Đerđa, Božo Gagro, Boris Ljubanović, Zoran Pičuljan
broj stranica: 158
godina izdanja: 2010.
vrsta uveza: meki
dimenzije knjige (širina i visina): 17,0 cm x 24,0 cm
jezik: hrvatski

novine u upravnopostupovnom pravu drugostupanjski upravni postupak otvorena pitanja posebnih upravnih postupaka 

Sadržaj
dr. sc. Dario Đerđa
mr. sc. Zoran Pičuljan
Novo hrvatsko opće upravnopostupovno pravo 5
1. Uvod 5
2. Opće odredbe 9 
2.1. Obveznici primjene Zakona 9
2.2. Značenje pojma upravne stvari 13
2.3. Načela upravnog postupka 15
3. Nadležnost 17
4. Ovlaštena službena osoba 18
5. Pravna pomoć 19
6. Sudjelovanje stranke u upravnom postupku 20
7. Pokretanje upravnog postupka 22
8. Postupak rješavanja upravne stvari 23
9. Dokazivanje 25
10. Radnje u postupku 26
11. Rokovi 28
12. Obavještavanje 28 
13. Rješavanje upravne stvari 30
14. Pravni lijekovi 33
15. Izvršenje 38
16. Upravni ugovor 39
17. Pravna zaštita od postupanja javnopravnih tijela i 
postupanja pružatelja javnih usluga 39 
18. Izdavanje potvrda 40
19. Troškovi postupka 41
20. Zaključak 41 
Božidar Gagro, dipl. iur.
Drugostupanjski upravni postupak – zapažanja Upravnog 
suda RH u odnosu na primjenu prijašnjeg Zakona o općem 
upravnom postupku 43
1. Uvodne napomene 43
2. Vođenje drugostupanjskog upravnog postupka 44
 2.1. Tijek upravnog postupka u slučaju izjavljivanja žalbe 44
2.1.1. Pravo na žalbu, odricanje od prava na žalbu, 
sadržaj žalbe i rok za izjavljivanje žalbe 44
2.1.2. Postupanje prvostupanjskog tijela po žalbi 45
2.1.3. Postupanje drugostupanjskog tijela po žalbi 47 
2.1.3.1. Nadležnost tijela za rješavanje o žalbi 474
Sadržaj
2.1.3.2. Postupanje drugostupanjskog tijela po 
primitku žalbe 48 
2.1.3.3. Postupanje drugostupanjskog tijela kod 
odlučivanja o osnovanosti žalbe 49 
 2.1.3.4. Rok za donošenje drugostupanjskog rješenja 
i sadržaj tog rješenja 51
2.2. Izjavljivanje žalbe u slučaju šutnje uprave 52
2.2.1. Pravna zaštita od šutnje uprave 52
2.2.2. Postupanje drugostupanjskog tijela po žalbi 
zbog šutnje uprave 53 
3. Zaključne napomene 55
dr. sc. Boris Ljubanović
Pravna regulacija i otvorena pitanja 
posebnih upravnih postupaka 57
1. Odnos između općeg upravnog postupka i posebnih 
upravnih postupaka 57
2. Utjecaj ZUP-a na reguliranje upravnog postupka 
posebnim zakonima 58
3. Zakoni koji sadržavaju posebne postupovne odredbe 61
3.1. Opći porezni zakon 61
3.2. Carinski zakon 63
4. Zaključne napomene 64 
Prilozi 
  Sadržaj Zakona o općem upravnom postupku 67
  Zakon o općem upravnom postupku (Nar. nov., br. 147/09) 73
  Sadržaj Zakona o upravnim sporovima 127
  Zakon o upravnim sporovima (Nar. nov., br. 20/10) 131

Dodaj u korpu:Novo za January

SOCIJALNA POVIJEST KNJIGE U HRVATA - 3. dio
SOCIJALNA POVIJEST KNJIGE U HRVATA - 3. dio
5.145,29 RSD  4.888,03 RSD
Popust: 5%
BAN JELAČIĆ , 2. svezak
BAN JELAČIĆ , 2. svezak
5.696,58 RSD  5.393,37 RSD
Popust: 5%
BAN JELAČIĆ, 1. svezak
BAN JELAČIĆ, 1. svezak
3.895,72 RSD  3.700,94 RSD
Popust: 5%
KROATEN UND KROATIEN IN RAUM UND ZEIT
KROATEN UND KROATIEN IN RAUM UND ZEIT
4.630,76 RSD  4.399,23 RSD
Popust: 5%
IZ RIZNICE HRVATSKE POVIJESTI I KULTURE
IZ RIZNICE HRVATSKE POVIJESTI I KULTURE
6.597,00 RSD  6.266,23 RSD
Popust: 5%
DAS KROATISCHE PARLAMENT
DAS KROATISCHE PARLAMENT
3.895,72 RSD  3.700,94 RSD
Popust: 5%
HRVATSKI SABOR
HRVATSKI SABOR
3.895,72 RSD  3.700,94 RSD
Popust: 5%
CROATIAN PARLAMENT
CROATIAN PARLAMENT
3.895,72 RSD  3.700,94 RSD
Popust: 5%
DAS TAUSENDJAHRIGE ZAGREB
DAS TAUSENDJAHRIGE ZAGREB
6.468,37 RSD  6.144,95 RSD
Popust: 5%
ZAGREB THROUGH A THOUSAND YEARS
ZAGREB THROUGH A THOUSAND YEARS
6.468,37 RSD  6.144,95 RSD
Popust: 5%
POVIJEST HRVATA 3 - od 1918. do danas
POVIJEST HRVATA 3 - od 1918. do danas
7.166,66 RSD  6.808,33 RSD
Popust: 5%
POVIJEST HRVATA 1 - srednji vijek
POVIJEST HRVATA 1 - srednji vijek
6.064,10 RSD  5.760,89 RSD
Popust: 5%