AKTUALNA PITANJA POSTUPAKA JAVNE JABAVE I PRAVNE ZAŠTITE U JAVNO - 1.837,60 RSD : Stručna knjižara, Stručna literatra na jednome mestu!
     
 
 
Korpa je prazna, dodajte nešto!
AKTUALNA PITANJA POSTUPAKA JAVNE JABAVE I PRAVNE ZAŠTITE U JAVNO

AKTUALNA PITANJA POSTUPAKA JAVNE JABAVE I PRAVNE ZAŠTITE U JAVNO

1.837,60 RSD

autor:
broj stranica: 210
godina izdanja: 2010
vrsta uveza:
dimenzije knjige širina i visina:
jezik: hrvatski

Dvije godine primjene Zakona o javnoj nabavi i drugih propisa koji uređuju to područje je kratko, ali ipak dovoljno dugo razdoblje da se u praksi uoće određeni problemi odnosno nesnalaženje u primjeni pojedinih instituta Zakona. Jedan od njih je institut okvirnog sporazuma, a svakako i kriterij ekonomski najpovoljnije ponude pri odabiru najboljeg ponuditelja. U istom razdoblju nastala je i praksa Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave temeljena na primjeni sadašnjeg Zakona o javnoj nabavi. Postupajući u okvirima i na način određen ovim i drugim propisima, Državna komisija utjeće ne samo na pravni odnos konkretnih sudionika određenog postupka javne nabave već i snagom svoje odluke usmjerava buduće ponašanje širokog kruga subjekata u postupcima javne nabave. Posebna tema je nabava za potrebe obrane i sigurnosti, koja se provodi prema Uredbi o javnoj nabavi za potrebe obrane i sigurnosti, kao novom propisu u području javne nabave
Zbornik AKTUALNA PITANJA POSTUPAKA JAVNE NABAVE I PRAVNE ZAŠTITE U JAVNOJ NABAVI sadrži radove u kojima su obrađene upravo naprijed navedene teme, kao one koje su u području javne nabave ocijenjene kao najaktualnije u ovom trenutku.

ZBORNIK SADRŽI:

Teja Kolar, dipl. iur.
NABAVA ZA POTREBE OBRANE I SIGURNOSTI

Ante Loboja, dipl. iur i Teja Kolar, dipl. iur.
PRIMJENA INSTITUTA OKVIRNOG SPORAZUMA U PRAKSI

Vlasta Pavličević, dipl. iur.
SUSTAV PRAVNE ZAŠTITE U JAVNOJ NABAVI

Mihaela Matokanović, dipl. iur.
ISKUSTVA DRŽAVNE KOMISIJE ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE U SUSTAVU
PRAVNE ZAŠTITE U REPUBLICI HRVATSKOJ

prof. dr. sc. Tihomir Hunjak
EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJA PONUDA

Zbornik sadrži i urednički pročišćeni tekst Zakona o javnoj nabavi.